Baggerman Den Haag is er voor installatie en onderhoud van de CV-ketel

Jaarlijks goed onderhoud aan uw CV-ketel zorgt niet alleen voor een langere levensduur, maar verlaagt ook het risico op de meest voorkomende storingen. Bovendien zorgt het ervoor dat u zuiniger kunt stoken. Treedt er onverhoopt toch een storing op? Met een abonnement bij Baggerman Den Haag bent u verzekerd van hulp. U kunt dat abonnement ook combineren met een jaarlijks abonnement voor het reinigen van uw schoorsteen.

CV-ketel abonnement

CV-ketel onderhoud Den Haag

Elke 12 maanden komt een monteur van Baggerman Den Haag uw CV-ketel en verwarming controleren en schoonmaken. Zo bent u verzekerd van een optimaal afgesteld en veilige ketel. Mocht er toch een storing optreden, dan wordt deze snel opgelost zonder voorrijkosten of uurloon. Afhankelijk van het CV-onderhoudscontract betaalt u wel of geen materiaalkosten. Maar tijdig onderhoud aan de CV-ketel heeft meer voordelen:

 • Het voorkomt te hoge stook- en slijtagekosten

 • Het vermindert in hoge mate het risico van storingen

 • Het verhoogt de veiligheid van u en uw gezin

 • Het verlengt de levensduur van uw CV-installatie

 • Het is beter voor het milieu

Wilt u een abonnement afsluiten of meer informatie ontvangen? Neem dan contact op met Baggerman Den Haag!

De looptijd van het abonnement bij Baggerman Den Haag is voor een periode van 1 jaar en geeft recht op 1 uitgebreide onderhoudsbeurt per jaar. Het abonnement kan iedere maand van het jaar ingaan en is onafhankelijk van de uit te voeren onderhoudsbeurt. Het abonnement wordt stilzwijgend verlengd. Opzeggen kan uiterlijk 1 maand voor het einde van het abonnementsjaar.

5 dagen per week staat onze CV-storingsdienst uit Den Haagvoor u klaar. Onze monteurs werken verspreid over Zuid-Holland, waardoor de reistijden relatief kort zijn. Onze klanten zitten dan ook nooit lang zonder verwarming of een kapotte CV-ketel.

Te maken met een storing: Wat kan ik zelf controleren?

Voordat u een afspraak maakt met de storingsdienst van Baggerman Den Haag zijn er een aantal punten die u zelf even kunt controleren. Zo voorkomt u dat u onnodig lang in de kou of zonder warm water komt te zitten. Het is mogelijk dat u de CV-ketel storing dan zelf kunt verhelpen.

 • Controleer of de gaskraan open staat. Zo nee; deze openen en het toestel opnieuw starten (resetten) of ontsteken.

 • Controleer of de stekker in het stopcontact zit. Zo niet; stekker in het stopcontact steken en het toestel opnieuw starten (resetten) of ontsteken.

 • Controleer of de kamerthermostaat hoog genoeg staat. Zo niet, de kamerthermostaat op een hogere temperatuur instellen.

 • Controleer de zekeringen/stoppen en de aardlekschakelaar in de meterkast. Is deze uitgevallen of uitgeschakeld, dan dit herstellen en het toestel opnieuw starten (resetten) of ontsteken.

 • Controleer of één van de kranen voor warm water drupt. Zo ja, draai deze kranen goed dicht. Indien een kraan drupt zal de CV-ketel geen warmte afgeven aan de radiatoren.

 • Controleer de druk in de CV: de wijzer van de drukmeter moet tussen de 1,5 en 2,0 atmosfeer staan. Zo niet, dan (indien mogelijk) bijvullen tot de juiste druk (zie gebruikershandleiding van de CV-ketel).

 • Noteer de op het display getoonde storingscode (indien aanwezig). Deze is van belang bij een bezoek van de monteur. Noteer deze code zorgvuldig voordat u een reset uitvoert.

 • Heeft uw toestel een resetknop, dan kunt u het toestel resetten door de knop in te drukken (zie gebruikershandleiding CV-ketel).

 • Controleer of de waakvlam van uw toestel brandt (indien aanwezig). Zo niet, steek de waakvlam dan aan.

Indien het toestel nog in storing is, dan dient u zo spoedig mogelijk een afspraak maken met de storingsdienst van Baggerman Den Haag om de storing aan uw CV-ketel te verhelpen.

Bel ons

Nieuwbouw

In uw nieuwe huis hoort natuurlijk ook een goede CV-ketel. Bij het kiezen van de juiste ketel komt een hoop kijken. Laat u goed voorlichten, bijvoorbeeld door de specialisten van Baggerman Den Haag. De volgende punten kunt u alvast rekening mee houden:

 • Bepaal het vermogen van de cv-ketel dat u nodig heeft.

 • Bepaal uw tapwater behoefte en het aantal tappunten.

 • Houd rekening met het milieu en kies, indien mogelijk, voor een hoog rendementsketel.

 • Kies voor de veiligheid en zuinigheid van een gesloten toestel (de warmte van de ketel wordt dan niet doorgegeven aan de omgeving, maar alleen aan het water van de CV).

Als u uw CV-ketel eenmaal heeft gekozen doet u er verstandig aan om een serviceabonnement af te sluiten zodat uw ketel in ieder geval jaarlijks wordt gecontroleerd. Zelfonderhoud wordt ten strengste afgeraden, hiermee kan de veiligheid en betrouwbaarheid van uw verwarmingssysteem in gevaar komen. Dit moge duidelijk zijn indien u naar onderstaande lijst kijkt waarin de onderhouds omschrijvingen staan die deel uitmaken van regulier periodiek onderhoud.

 • Reinigen van warmtewisselaar en de rookgaskamer,

 • Reinigen van branderbed en sproeiers,

 • Nazicht en afstellen van de ontsteking,

 • Controle van vlambeveiliging,

 • Controle van thermische beveiligingen,

 • Afstellen van het gas-luchtmengsel,

 • Controle op lekkage (gas, water of koolmonoxide),

 • Ontluchten en bijvullen van de installatie,

 • Controle van het warmwaterdebiet en de temperatuur,

 • Afleveren van bewijs van onderhoud.

Offerte aanvragen

Voorkom koolmonoxidevergiftiging

Jaarlijks overlijden mensen door koolmonoxidevergiftiging of houden er ernstige gezondheidsklachten aan over. De oorzaak is meestal een slecht onderhouden, open geiser, CV-ketel of gaskachel in combinatie met te weinig ventilatie. Voorkom vergiftiging door koolmonoxide en kies voor periodiek onderhoud aan de CV-ketel.

Neem contact op voor professioneel advies via 070 - 306 05 02 

Contact