Baggerman Den Haag. Vakkundige schoorsteenveger.

Zonder een schoon kanaal kunt u niet veilig stoken! Een vervuild of verstopt kanaal kan een schoorsteenbrand of koolmonoxidevergiftiging veroorzaken. Jaarlijks zijn er in ons land meer dan 2000 schoorsteenbranden, die aanzienlijke schade aan woningen aanbrengen. Daarom kunt u bij Baggerman Den Haag terecht voor periodiek onderhoud aan de schoorsteen.

Afspraak maken

Schoorsteenveger Den Haag

Waarom moet mijn schoorsteen periodiek geveegd worden?
Kachels die gestookt worden met hout, kolen of olie zorgen voor onverbrande deeltjes die in het rookkanaal terechtkomen. Deze deeltjes hechten zich aan de wand van het stookkanaal en vormen een teerachtige laag die zeer brandbaar is. Deze laag kan ontbranden bij een temperatuur van ongeveer 500 graden Celsius, wat over het algemeen snel is bereikt als u stookt. Een schoorsteenbrand is dan een feit. Baggerman Den Haag voert periodiek onderhoud uit aan schoorstenen om deze situaties voor te kunnen zijn.


De mate van aanslag wordt mede bepaald door uw stookgedrag. Als de brandstof te weinig zuurstof krijgt als gevolg van slecht of achterstallig onderhoud, ontstaat een onvolledige verbranding. Hierbij komen extra afvalstoffen vrij die zich vastzetten tegen de binnenkant van de schoorsteenwand. Als gevolg van deze aanslag kan de schoorsteen verstopt raken. Er is dan weinig of geen ‘trek’ meer. Verbrandingsgassen slaan terug in de kamer waardoor er gevaar ontstaat voor koolmonoxidevergiftiging.

Tijdens een veegbeurt controleert Baggerman Den Haag uw schoorsteen bovendien op loszittende delen en scheuren.

Bij koud weer wordt er van alles aan gedaan om er warmpjes bij te zitten. Soms met uitermate ongewenste gevolgen. Elk jaar weer vallen er dodelijke slachtoffers door het stoppen van kieren en gaten met oude kranten en handdoeken, in combinatie met slecht onderhouden gastoestellen. Bij een onvolledige verbranding van bijvoorbeeld aardgas, hout of kolen ontstaat koolmonoxide (CO). Een zeer giftig gas dat 250 maal sneller in het bloed wordt opgenomen dan zuurstof. Het CO-gas is een echte sluipmoordenaar: het is reukloos en kan tot bewusteloosheid en erger leiden.

Hoe vaak moet mijn schoorsteen geveegd worden?
Een rookkanaal moet doeltreffend gereinigd worden. Bij gebruik van hout, kolen of olie geldt dat, wanneer u de kachel of open haard als ‘sfeerverwarming’ gebruikt, deze één keer per jaar geveegd moet worden. Bij intensief gebruik, bijvoorbeeld als hoofd- of bijverwarming, is het verstandig om het kanaal twee keer per jaar te laten vegen. Bij apparaten die op gas gestookt worden, zoals gaskachels, gasgestookte CV-ketels en (bad)geisers in moderne woningen, is het rookkanaal meestal niet vervuild. Gasgestookte apparaten moeten wel regelmatig onderhouden en afgesteld worden. Laat bij dit onderhoud ook het schoorsteenkanaal controleren op verstopping, bijvoorbeeld door een vogelnestje. Bij oudere types rookkanalen of schoorstenen is het, vooral bij gebruik van gaskachels, verstandig om een keer per jaar de schoorsteen te laten vegen.

Inspectie van de schoorsteen

Het kan noodzakelijk zijn dat Baggerman Den Haag uw schoorsteen inspecteert met behulp van een camera. De beweegredenen voor een camera inspectie kunnen bijvoorbeeld zijn:

 • U hebt een huis gekocht en u wilt er zeker van zijn dat het kanaal veilig gebruikt kan worden voor een allesbrander, open haard of andere soorten kachels.

 • De schoorsteen is lang niet gebruikt en u wilt deze laten inspecteren voordat u besluit om daar iets op aan te sluiten.

 • Het kanaal vertoont lekkage en u wilt daar zekerheid over.

 • U wilt een flexbuis in het kanaal brengen. Door middel van een camera inspectie kunnen wij kijken of er blokkades zijn. Tevens kunnen wij de diameter van het kanaal beoordelen.

 • Na het verwijderen van een nest of verstopping kan worden bekeken of het nest of de verstopping in zijn geheel is verwijderd.

Camera inspectie houdt in dat wij met een camera in het kanaal gaan, dit kan van bovenaf en onderaf worden uitgevoerd. Met behulp van een camera controleren wij het kanaal op gebreken. Er wordt na een inspectie een rapport opgemaakt. Als er gebreken worden geconstateerd kan er een oplossing worden aangedragen. Baggerman Den Haag werkt uitsluitend met de nieuwste apparatuur.

Wilt u een camera inspectie laten uitvoeren of wilt u meer informatie over camera inspecties, neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Bel ons

De rookgasventilator

Wanneer er onvoldoende trek in het schoorsteenkanaal aanwezig is, slaan de rook en rookgassen terug uw woonkamer in. Dit probleem doet zich voor wanneer de afvoercapaciteit van het schoorsteenkanaal onvoldoende is ten opzichte van de open haard. Dit probleem komt echter ook vaak voor in mechanisch geventileerde woningen.


Een rookgasventilator in uw woning in Zuid-Holland zorgt ervoor dat er een geforceerde trek ontstaat in het schoorsteenkanaal. Een rookgasventilator is te leveren in verschillende uitvoeringen, zowel met een horizontale als verticale uitblaasrichting. Er hoeft dus geen lang schoorsteenkanaal of hoge schoorsteen te worden gebouwd. Voor elke open haard is er een oplossing voorhanden. De rookgasventilator is te bedienen vanuit de woonkamer door middel van een bedieningskastje of door gebruik van een afstandbediening.

Schoorsteenrenovatie door Baggerman Den Haag

Ten gevolge van weersinvloeden en veelvuldig gebruik heeft uw schoorsteen veel te verduren. Er ontstaan scheuren, er treed corrosie op of de voegen kunnen verweren. De schoorsteen slaat van binnen naar buiten uit door lekkage in het kanaal. Ingescheurd, verweerd of verouderd lood kan lekkage aan de loodslabben veroorzaken. Dit kunt u binnenshuis opmerken. De schoorsteen slaat dan naar binnen uit door lekkage in het kanaal. De loodslabben kunnen ook lekkage veroorzaken omdat het niet meer volledig afsluit.


Oude antennes, scheuren in de kop van de schoorsteen of voegen die totaal verweerd zijn geven aanleiding tot lekkages en problemen met de afvoer van de rookgassen. Deze problemen kunnen tot veel schade leiden. Laat daarom uw schoorsteen in Zuid-Holland vakkundig inspecteren door Baggerman Den Haag. Wij zullen aansluitend een passende oplossing voorstellen.


Het kan voorkomen dat uw oude schoorsteen of kanaal lekt, poreus is of gerenoveerd moet worden. Het afbreken en opbouwen van de schoorsteen is een kostbare aangelegenheid, echter dit is niet altijd noodzakelijk. Een roestvrijstalen pijp in het schoorsteenkanaal plaatsen kan een goed alternatief zijn. De diameter van het schoorsteenkanaal en de toepassing (CV-ketel of open haard) is bepalend voor de diameter van het door ons te plaatsen rookgaskanaal. Bij gasapparaten is het vaak noodzakelijk om een dubbelwandige pijp in het kanaal te trekken voor het aanzuigen van de lucht en afvoeren van de rookgassen.


Bij nieuwe woningen waar geen schoorsteen geplaatst is, kunnen wij door middel van dubbelwandige roestvrijstalen materialen een nieuw rookkanaal plaatsen. Wij kunnen rookgasafvoer kanalen plaatsen voor nagenoeg alle toepassingen (onder andere gasgestookte apparatuur en open haarden). Het is vanzelfsprekend dat de materialen die wij verwerken gekeurd zijn en voldoen aan de op dat moment geldende wettelijke normen. Ook houden wij rekening met de brandpreventienormen. Baggerman Den Haag levert dubbelwandige en enkelwandige rookkanalen voor elke soort verbranding.


Aansluitingen

Wij verzorgen alle aansluitingen op uw schoorsteenkanaal en leveren tevens de materialen die nodig zijn om een goede en veilige aansluiting te verkrijgen. Dit alles gebeurt conform de daarvoor geldende wettelijke normen. 


Opties

 • Aansluiten van kachels en materiaal op het kanaal.
 • Wijzigen van bestaande aansluiting


Voor informatie of een prijsopgave kunt u contact met ons opnemen.

Offerte aanvragen

Enkel- of dubbelwanding rookkanaal

Het dubbelwandige rookkanaal van Haard & Kachel is gemaakt van hoogwaardig authentiek roestvrij staal 0.4/0.4 mm dik (diam. 150 en 200) en 0.4/0.5 dik (diam 250) kwaliteit 1.4404/316L en CE gekeurd (CE0099/CPD/A71/0016 EN1856-1:2003). Zowel het binnen- als het buitenkanaal zijn kops gelast over de volle lengte, hetgeen een constructief zeer sterk kanaal oplevert. Het kanaal is duurzaam, voorzien van hoogwaardige isolatie, toepasbaar bij temperaturen van 450 graden continu en 1000 graden gedurende kortere tijd. Het geniet een fabrieksgarantie van 10 jaar. Goed om te weten is dat fabrikanten roestvrij staal ook wel roestvast staal noemen.

Enkelwanding rookkanaal

Het enkelwandige (EW) rookkanaal van Haard & Kachel is gemaakt van hoogwaardig roestvrij staal (kwaliteit 1.4404/316L 0,4mm) en CE gekeurd volgens de laatste Europese normen. Het assortiment is uitgebreid, kent 3 diameters (150/200/250) en kan eenvoudig gemonteerd worden.


Toepassingen:

 • Voor renovatie en kanaalverbetering in een bestaand (gemetseld) rookkanaal.
 • Als nieuw rookkanaal, mits voorzien van isolatiemateriaal en brandvrije omkokering.
 • Als lekdichte voering in een gemetselde schoorsteentop.
 • Als overgang tussen een open haard of kachel en een dubbelwandig geïsoleerd rookkanaal.


In verband met brandgevaar en condensatie wordt het sterk afgeraden een enkelwandig rookkanaal door een dak te voeren. Het kanaal moet afwaterend gemonteerd worden. Dat wil zeggen; het mannetjesdeel (smallere gedeelte) moet naar onder wijzen en in het bredere deel worden gestoken. Hierdoor wordt condens in het kanaal opgevangen. Met een aansluitstuk kan het enkelwandige rookkanaal eenvoudig overgaan in een dubbelwandig kanaal.


LET OP! Het enkelwandig kanaal zet per meter circa 1,2 mm uit bij elke 100 graden temperatuurstijging. Bij een schoorsteenbrand moet zelfs 10-15 mm per meter opgevangen worden. Door een paspijp te gebruiken kan deze expansie worden opgevangen. Lengte maten worden in centimeters aangegeven en diameters in millimeters.

Flexibele RVS kanalen

Het RVS flexibel rookkanaal (kwaliteit 316SL 0,12mm) wordt vooral toegepast bij kanaalrenovaties en voor aansluitingen van open haarden op rookkanalen en gasgestookte kanalen. Leverbaar in de diameters 80/90/100/150/180/200 en 250mm.


De flexibele RVS rookkanalen die wij leveren zijn enkelwandig en dubbelwandig.


Kachelpijp 2 mm staal – zwart

Het dikwandige 2mm stalen zwarte kachelpijp-assortiment wordt gebruikt bij de aansluiting van kachels en haarden op bestaande schoorsteenkanalen. Dit kunnen RVS of gemetselde kanalen zijn. Het kachelpijp-kanaal is gekeurd volgens DIN 1298/DINEN-1856-2 en leverbaar in 2 kleuren; zwart (310) en donkergrijs (288) in de diameter 120mm 130mm en 150mm (inwendig).


Let op: Lengte maten van de kachelpijpen worden in centimeters aangegeven en diameters in millimeters.


Condens in rookkanaal – Afwaterend monteren

Let er bij de montage op dat het kanaal afwaterend gemonteerd wordt. Dat wil zeggen, het smalle deel moet naar onder wijzen en worden gestoken in de buis daaronder. Hierdoor blijft het condens en de eventuele regeninslag in het kanaal. Als u het andersom zou plaatsen, komt het vocht bij de verbindingen naar buiten. Dit vocht is behoorlijk agressief, zwart roetwater en kan invreten op de buitenwand van het kanaal. Bij kachels met een achteraansluiting is het in verband met dit vocht beter om een roetzakpijp (T-stuk) te gebruiken dan een bocht. Bij een bocht kan op de verbinding bij de kachel het zwarte roetwater er nog uit lopen. Bij een goede roetzakpijp blijft de condens met het roet en ander gruis in de pijp en de aanwezige opvangpot. Mocht daar nog water over de rand lopen, dan moet u beslist iets aan uw rookkanaal gaan veranderen.


De bovenstaande beschrijving is vooral van toepassing op een enkelwandig kanaal boven een kachel, maar bij een dubbelwandig rookkanaal kan het soms verwarring geven. Llet er dan op dat het binnenkanaal van bovenaf gezien in het kanaal eronder wordt gestoken, soms is dit maar enkele centimeters, De buitenwand van het bovenkanaal valt dan over het onderkanaal heen, op deze kanalen staat vrijwel altijd een pijl die naar boven wijst. Als u een dubbelwandig rookkanaal verkeerd om zou plaatsen, past ook de schoorsteenkap en het onderaansluitstuk niet meer.

Voor een deskundig advies over onderhoud of renovatie aan uw schoorsteen, bel Baggerman Den Haag op.

Contact